Här berättar Linda Staaf som är idéskapare till Let’s Meet & Talk om hur det startades och vad det handlar om.

Jag startade Let’s Meet & Talk i slutet av 2020 och hade då varit verksam i svensk besöksnäring i över 25 år, och drivit eget aktivitetsföretag inom naturturism sedan drygt 10 år.

Genom åren har jag deltagit i otaliga möten, forum, strategiarbeten, konferenser och kongresser där man talat om hållbar utveckling. Även om frågan har blivit mer och mer vanlig i dessa forum under senare tid så upplever jag att det många gånger inte leder till något i detalj, än mindre till handlingskraft. I många av de strategier och handlingsplaner som tas fram omnämns hållbar utveckling som något som är viktigt, som ska eftersträvas och som ska genomsyra allt. Men allt för sällan hur vi konkret och realistiskt ska lyckas göra det, eller ens vilka mål vi ska uppnå.
Som aktör eller destination lyfter man gärna fram vad man gör konkret idag, det är bra och inspirerar andra. Men det kan också, i vissa fall, bli en medveten eller omedveten täckmantel för green washing, för om vi inte också lyfter fram våra utmaningar och svagheter, hur ska vi då kunna avgöra hur hållbar en verksamhet är?

Hur ska vi någonsin kunna arbeta hållbart om vi inte vågar identifiera alla de utmaningar vi står inför?

Långsiktighet för kommande generationers skull
Sen är det också det här med långsiktighet – för att något ska vara hållbart så måste det vara långsiktigt. Inom svensk turism och friluftsliv jobbar vi nästan alltid med natur i någon form. De flesta handlingsplaner sträcker sig några få år fram i tiden. Naturen, den har ett annat tempo, den tar betydligt längre tid på sig. Så om vi vill ha en hållbar strategi behöver vi ta hänsyn till naturens tempo, och våra planer på 3-10 år, de kommer vi inte långt med när vi är så beroende av naturen som bas för svensk besöksnäring och friluftsliv.

Det vi skapar idag är vad nästa generation får leva med, och generationen efter det. Jag tänker ofta på hur naturen kommer se ut om 25 år när våra barnbarn växer upp, och hur de kommer tänka kring hur framtiden ser ut för deras barn som växer upp om 50 år. Det är vi idag med våra strategier och vårt agerande som sätter spelplanen för kommande generationer.

  • Hur kommer deras möjligheter att bedriva turism se ut?
  • Hur kommer deras friluftsliv se ut? Att friluftslivet är av stor vikt för folkhälsa och livsglädje har aldrig varit mer tydlig än idag.
  • Kommer de ha tillgång till natur på samma sätt som vi? Förmodligen inte, om vi fortsätter som vi gör idag.
  • Vilken tillgång till orörd natur kommer de att ha… den orörda natur vi så gladeligen skyltar med idag?

Idén blir verklighet
Jag har genom åren fått ett stort kontaktnät inom svensk turism och friluftsliv. I en dialog är det så mycket lättare att göra sig förstådd och hörd, än i en monolog som oftast sker i de större forumen. Jag tyckte en dag att det var dags för dessa dialoger på tu man hand att få lite rampljus, så de kan delas med fler. Personliga samtal på personligt vis om svåra frågor och kreativa lösningar. Först då tror jag att det blir lättare för en åhörare att ta till sig. Idén om Let’s Meet & Talk var född!

Under våren ska mina möten med företrädare för svensk turism och friluftsliv bli till en serie videoavsnitt som kommer delas på vår webb och i våra sociala kanaler. I nästa blogginlägg ”Så här går det till” ska jag berätta mer om det.

Att vi ironiskt nog heter ”Let’s Meet” under århundradets pandemi, och dessutom ”…& Talk” när vi egentligen syftar till handlingskraft kan även jag le lite åt. Men att mötas handlar inte alltid om att mötas fysiskt, det handlar också om att mötas i frågor man är oense om. Att prata – det är oundvikligt om vi ska sätta strategier som inte släcker bränder idag, utan som skapar tydliga, konkreta mål för hur vi tillsammans, på flera olika nivåer i samhället, kan samarbeta för att nå en så hållbar utveckling som möjligt för kommande generationer.

Bakgrunden till Let’s Meet & Talk är alltså framtiden.

Vem står bakom?
Det gör jag, Linda Staaf i mitt företag Woods & Water of Sweden AB. Det är dock varken min mening eller önskan att företaget ska ta plats här, så om ni tycker att det gör det, säg till. Men någon slags huvudman behövde finnas, och då stod mitt eget företag närmast. Alternativet, och det ekonomiskt bästa, hade varit att vänta några månader eller år på att det skulle komma ett bidrag som matchade min idé och försöka hitta en extern aktör att stå som huvudman för en bidragsansökan som ändå skulle gjort oss alla bakbundna i ett tidsbegränsat projekt. Så nej, jag valde handlingskraft istället.

Let’s Meet & Talk är därför nu ett ideellt initiativ där jag själv liksom de fotografer, filmare, bloggare och intervjudeltagare som omfattas av projektet alla ställer upp ideellt för att vi tror på den här idén och vill bidra. Om du eller någon du känner också skulle kunna dra ett strå till stacken – hör gärna av er!

Välkomna!

Hälsningar
Linda Staaf
Initiativtagare till Let’s Meet & Talk

I kommande inlägg berättar jag om hur vi konkret jobbar med Let’s Meet & Talk.