Inslag om Let’s Meet & Talk på SVT Öst!

Som rubriken i inslaget tyder handlar Let’s Meet om både turism och friluftsliv, även om man i själva inslaget har valt att endast lyfta fram de delar som berör turism.
Vill därför här passa på att poängtera att Let’s Meet handlar lika mycket om de utmaningar som jag anser att friluftslivet står inför, exempelvis på grund av överturism och klimatpåverkan.