Varför väljer Let’s Meet & Talk att fokusera både på friluftsliv och turism och inte bara en ut av dem? Svaret är för att det är svårt att skilja dem åt i ett långsiktigt perspektiv.

Vad är turism, och vad är friluftsliv?
Man kanske i första hand tänker att turism bara uppstår där någon exempelvis bor på hotell eller kanske betalar för att delta i någon slags guidad aktivitet. Precis som man kanske tror att man inte faller under radarn för turism när man reser någon annanstans med syftet att utöva friluftsliv.

Definitionen av turism är*:
”Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften.
Med aktiviteter avses sociala, kulturella och ekonomiska, som utförs av personer som reser till resmål belägna utanför personens vanliga omgivning
.

Definitionen av friluftsliv är**:
”Friluftsliv är vistelse utomhus i natur- och kulturlandskap för välbefinnande och naturupplevelse utan krav på tävling.”

De båda kan löpa parallellt oberoende av varandra också, men ofta sammanflätas de och det sker i sammanhang där en människa besöker ett natur- eller kulturlandskap för naturupplevelse som ligger utanför sin vardagliga omgivning. Exempelvis när man reser till fjällen för att vandra så är man en besökare där och faller in under både termen friluftsliv och turism. Ett naturområde inom en kommun kan locka till sig både invånare och mer långväga besökare – och området nyttjas även då både för friluftsliv och turism.

Framtidens friluftsliv och turism
Oavsett hur man ser det så bidrar turismen till klimatförändringen och därmed också framtidens natur och möjligheter till friluftsliv. En klimatförändring påverkar naturen och därmed också både vårt friluftsliv och vår turism, även det behöver branscherna förhålla sig till.
Vår svenska natur är också ett dragplåster för att locka besökare till en plats, men hur länge kommer vi kunna skylta med vår orörda natur? En överturism i natur- och kulturlandskap påverkar dessutom lokalinvånarnas tillgång till friluftsliv. Hur ska man som liten kommun prioritera – ska naturen lyftas fram i huvudsyfte att locka besökare till platsen, eller ska dess huvudsyfte vara att fylla invånarnas behov av friluftsliv? Om nu friluftsliv ens kan ses som ett behov… fundera på den ett slag.

Turism är bra – men någonstans ska gränsen dras
Nu vill jag ju samtidigt förtydliga att det inte är turistindustrin i sig som är den enskilda boven i klimatdramat. Turism är fantastiskt för att skapa upplevelser som hjälpa oss att mötas, förstå och föra vidare information om natur, kultur och historia. Kom ihåg att undertecknad arbetat 25 år i branschen och fortfarande gör det, det är inte en diss av vare sig turism eller friluftsliv.

Men Let’s Meet & Talk har avgränsat sig till att fokusera på långsiktighet och de globala målen för hållbar utveckling i Sverige inom just turism och friluftsliv. Därför är det inom ramen för de två begreppen som vi kommer prata om de utmaningar vi har. Det handlar inte om att avveckla allt utan om att hitta hållbara lösningar för framtiden, vilket visserligen kommer innebära att vi behöver göra avkall på sånt vi idag för givet, till förmån för de som kommer efter oss.

Linda Staaf
Let’s Meet & Talk

 

 

*Enligt UNWTO (World Tourism Organization)
** Enligt i förordningen SFS 2010:2008