Häromdagen träffade Let’s Meet Jessica Sannö som tillsammans med sin man Klas och deras fyra barn driver Ösjönäs i Tivedens Nationalpark. Ösjönäs är en gård som ligger på deras privata mark, omgiven av nationalparken. Förutom mat och boende erbjuds en mängd olika aktiviteter som yoga, ridturer, höghöjdsbana, MTB, kajak och vandring.

Vi pratade högt och lågt med Jessica om hur det är att bedriva en turismverksamhet omgiven av skyddad natur, deras engagemang för klimatet och hur de med sin verksamhet kan bidra till en mer långsiktigt hållbar utveckling. Här finns nämligen redan en generation som vill ta över verksamheten i framtiden.

På Ösjönäs brinner man för biologisk mångfald, kolbinding och landsbygdsutveckling, något som märks på det sätt familjen väljer att bruka sin mark och informera sina besökare om sitt arbete. Jessica är även mycket engagerad i samhällsdebatter för att belysa skogs- och landsbygdsfrågor.

En av utmaningarna som Jessica pratar om är att man behöver ha tillgång till bil för att nå parken, vilket i sin tur leder till överfulla parkeringar, felparkerade bilar och räddningsfordon som har svårt att ta sig fram. Det gör också att nationalparker och besöksvänlig natur blir svårtillgänglig för de som inte har möjlighet att själva ta sig dit med bil, cykel eller till fots. Det går nämligen inga bussar hit, och den buss som tidigare gått i närområdet av parken kommer att läggas ner inom kort.
Nationalparken blir inte bara en plats att besöka för den skara i samhället med tillgång till bil, det leder också till mer koldioxidutsläpp om fler uppmuntras ta bilen dit istället för buss.

Är lösningen att bygga ut och förenkla för mer biltrafik med mer asfalterad natur som följd, eller är en utbyggnad av kollektivnätet mer långsiktigt – vad tycker du?

Nu frågar vi er!

Du som kommer som resenär/ besökare till naturområden/ turismföretag:
Är det viktigt för dig att de verksamheter du besöker arbetar klimatsmart? Om det finns kollektivtrafik till platsen, väljer du då det i första hand, eller tar du i första hand din egen bil om du har en?

Om du själv är turismföretagare:
Hur arbetar du med att minska de ekologiska fotavtrycken i din verksamhet? Med vilket transportsätt reser dina besökare oftast till dig?

Arbetar du på region- eller destinationsnivå?
Jobbar ni för att bygga ut kollektivtrafik och förenkla för besökaren att nå naturen och naturturismföretagare utan tillgång till egen bil? Brukar ni uppmana besökaren att resa kollektivt inom er region och tycker ni att det fungerar bra utifrån det nätverk av kollektivtrafik som erbjuds idag?
Uppmanar ni besökaren på något sätt att uppleva regionen/destinationen med så litet ekologiskt fotavtryck som möjligt?

Kommentera gärna!

Se mer av Jessica och vår intervju med henne…
Vår intervju med Jessica på Ösjönäs i Tiveden kommer att publiceras i sin helhet i våra kanaler under våren/försommaren 2021. På vår Instagram finns sparade stories från vår intervju med Ösjönäs – inom kort kommer även en liten teaser upp i videorummet!

Se mer av Ösjönäs på Instagram: @tivedenadventure eller på www.osjonas.se

Våra videoklipp finner ni på www.letsmeetandtalk.se och på Instagram finns vi under @letsmeetandtalk.se


Foton: Helena Gunnare