Vi träffade vice generalsekreterare för Friluftsfrämjandet, Anna Vikholm, i ett snöigt Stockholm för två veckor sedan. Snöflingorna blev bara större och större under intervjun och till slut stod vi där med varsin snöboll på huvudet.

Att vi valde att ta med Friluftsfrämjandet i projektet är för att de är en ideell organisation som verkar för att främja friluftslivet för ökad livsglädje och folkhälsa. Det är en medlemsorganisation som finns på lokal, regional och nationell nivå i hela landet.

Vi pratade med dem om deras uppdrag och hur de verkar på olika nivåer i landet och om hur betydelsefullt de tycker det är att nå ut med kunskap om natur och allemansrätt redan i skolan.
Ett vanligt förekommande ”problem” för kommersiella aktörer som upprepade gånger lyfts i Let’s Meets forum och inbox är när Friluftsfrämjandet och den kommersiella verksamheten ”krockar”. Situationer där Friluftsfrämjandet kan dyka upp på platsen och hålla i liknande arrangemang fast gratis, samtidigt som en kommersiell aktör på samma plats försöker överleva som företagare med en liknande aktivitet. Svaret från Friluftsfrämjandet blev att samma scenarion händer fast åt andra hållet också. Dessutom lyfter Anna en rad andra exempel på när kommersiella turismaktörer har glädje av Friluftsfrämjandets verksamhet

 

Nu frågar vi er!

Du som arbetar med aktiviteter inom besöksnäringen…
Vilka för-och/eller nackdelar ser du med ideella aktivitetsarrangörer och samarbetar du med dem på något sätt idag? Har ni några tankar kring hur man kan minska ”krockarna”?

Du som är aktiv ledare inom en ideell friluftsorganisation…
Söker ni samarbeten med kommersiella aktörer och vilka för- och/eller nackdelar ser du med att ni verkar på samma plats med liknande aktiviteter? Har ni några tankar kring hur man kan minska ”krockarna”?

 

Läs mer om Friluftsfrämjandet på www.friluftsframjandet.se