Lennart Pittja är same och uppvuxen i Unna Tjerusj fjällsameby utanför Gällivare. Hans släkt har varit renskötare här i… evigheter. Men Lennart själv valde en annan inriktning. Han valde att med hjälp av turism visa upp och föra historien och samekulturen vidare till andra, för att belysa varför det är viktigt att bevara naturen – inte bara för klimatets skull, utan även för renarnas skull. För allt hänger ihop, allt är en del av ett ekosystem, berättar han.

Utanför Gällivare finns hans Sapmi Nature Camp som består av fem lavvus (tältkåtor) där gästerna som besöker honom övernattar. I varje tältkåta finns en skön dubbelsäng med sovsäckar och sängkläder. Tältet värms upp med kaminer som hålls varma hela natten. Under vistelsen erbjuds olika aktiviteter, man äter middag tillsammans och Lennart pratar med gästerna om livet för samerna då och nu.

Lennart berättar för oss om den stereotypa bilden av same iförd kolt och med en ren vid sin sida. Men själv klär han sig inte i högtidsdräkten kolt för att det förväntas av honom, det är ju endast något han bär vid högtider som han säger. Även om det kan variera samer emellan. Alla gör som de själva vill, och det här är Lennarts val, som han är noga att förtydliga.

Han berättar också mycket om renen och det ekosystem den i årtusenden varit en del av, om hur samerna framförallt under 90-talet märkte att snön och isen började förändras och få en annan karaktär till följd av klimatpåverkan. Plötsligt kunde man inte längre med berättelser från den samiska traditionen beskriva och förklara de nya naturfenomenen man upplevde.

Hela intervjun med Lennart släpps i ett videoavsnitt här under våren.

Du kan läsa mer om Sapmi Nature på www.sapminature.com och på Instagram under www.instagram.com/sapminature

 

 

Nu frågar vi er:

Vad är era tankar om sameturism?

Vad skulle ni vilja ta del av och lära er mer om av den samiska kulturen?

Turism och friluftsliv kan störa renarna. På fjället behöver man därför vara vaksam. Vet du själv hur du söker information om vart renar för tillfället befinner sig och vad du ska göra om du stöter på dem?