En av anledningarna till att vi åkte till Järvsö på vår resa norrut var för att höra mer om hur man arbetade på destinationsnivå med hållbar turismutveckling. Så vi stämde träff med Annalena Wallin från Destination Järvsö för en kort intervju om deras hållbarhetsarbete. Vi möttes upp en morgon utanför hotell Järvsöbaden.

Tidigare hade jag läst i en tidning att Järvsö satsade på att bli Sveriges första hållbara destination. Det lät ju intressant och skapade ju en mängd frågor hos mig. För kan man ens bli en hållbar destination och vilka verksamheter innefattas i den hållbara destinationen utöver destinationsbolaget själva?
För en utomstående kan man förenklat få uppfattningen av att alla verksamheter inom destinationen blivit hållbara och därmed får man nu titeln Hållbar destination, men riktigt så enkelt är det ju inte… Så vad innebär det egentligen?

Annalena berättar att man arbetar på att bli certifierade som Hållbar Destination genom EarthCheck. Det innebär att det är destinationsbolagets arbete som bedöms, där man tittar på hur de arbetar idag och vilken struktur de har för att främja och driva en utveckling av destinationen och verksamheterna inom den i en mer hållbar riktning. Ett arbete som man också hoppas ska få fler företag att ställa om mot en mer hållbar riktning.

Ni kan läsa mer om Järvsö på www.jarvso.se eller på Instagram: @jarvso

Hela intervjun med Annalena från Destination Järvsö släpps under våren här på vår webb.

 

Nu frågar vi er!

Hur skulle ni själva beskriva en hållbar destination? Vad krävs/borde krävas för att få vara en hållbar destination tycker ni?

Vad anser ni vara det svåraste, mest utmanande, för att bedriva en så hållbar turismutveckling som möjligt på destinationsnivå. Svaret på denna fråga kan nog variera beroende på om man är turismföretagare eller anställd offentligt 🙂