Under vår resa i Norrland passade vi på att besöka Piteå och Hansi Gelter som driver företaget Guide Natura. Här var det snarare personen Hansi vi var nyfikna på mer, mer än att höra om hur företaget* han driver verkar. Hansi har nämligen mycket erfarenhet och många tankar kring just hållbar turismutveckling.

Hansi har undervisat på universitet och högskolor om turism och rest och arbetat världen över för att ta del av hur andra områden och länder arbetat med hållbar turismutveckling. Vi träffade honom på hans kontor i utkanten av Piteå för att prata om hållbar turismutveckling och framtidens turism.

Jag frågar Hansi om vilka tre fokusområden han skulle vilja lyfta fram som mest värdefulla för en mer hållbar turismutveckling, och han svarar Tourism Management, Transformativ turism och fler certifierade företag:

1, Tourism Management
Att styra turismutvecklingen så att den blir mer hållbar. Här handlar det om att styra mer över vilka gäster man vill ha, hur många och när. Att tänka kvalitet istället för kvantitet.

2, Lärandet – när turismen blir transformativ
Som turismföretagare kan man ha som ambition med sin verksamhet att arbeta mer pedagogiskt med transformativ turism, där transformation i det här fallet handlar om att påverka gästens värderingar, attityder och beteenden mot ett visst mål, t ex en hållbarare livsstil, eller engagemang för miljöfrågor, ny syn och engagemang för naturen och naturvård etc.

Han berättar om Tre H-pedagogiken som man som naturturismföretagare kan arbeta med för att skapa ett större engagemang hos sina besökare, med syfte att ändra värderingar och attityder för att besökaren ska kunna göra mer hållbara val i sin vardag även efter resans slut:
Hjärnan – att låta deltagaren lära
Hjärtat – att engagera deltagaren känslomässigt.
Handen – att låta deltagaren göra

Många turismföretagare idag nöjer sig med att endast arbeta med ”Hjärnan” – att föra ut muntlig eller skriftlig information till sina deltagare, men missar de andra. Att koppla in Hjärtat och skapa ett engagemang hos deltagaren så att de när de kommer hem från sin upplevelse väljer Handen – att förändra ett beteende för en mer hållbar livsstil.

Interpretation är en av metoderna som man kan använda för att skapa transformativa upplevelser.  för hur man gör det – att levandegöra det vi möter när vi tar med gäster ut i naturen, inte bara berätta om något. Här kan man välja att arbeta med stegen P-R-R:
– Provoke – att provocera fram ett intresse genom en utmanande och intressant tema (titel) på guidningen eller produkten
– Relate – att den information man ger relaterar till gästens vardagssituation och därmed blir relevant och betyder något för gästen som därmed tar till sig informationen
– Reveal – att knyta ihop påsen och skapa en aha-känsla och inse det viktiga i interpretationen och dess mål.

Ett tips är att planera sin guidning och göra den mer inriktad på olika teman, istället för att försöka få med ”allt”. Annars är risken att det blir mycket information och att man glömmer mycket av det man hört. Bättre att fokusera på ett visst ämne som ex ”Läkeväxter i vår skog” och därmed skippa andra växter.

Jag undrar om detta är något man ska smyga in för kunden, eller ska det framgå som en del av upplevelsen, och han svarar både och. Man kan vara tydlig med att ”när du kommer hit så kommer du lära dig det här”. Att inte informera om syfte med sitt guidade anser han vara att fula lite grann.

Han nämner också att det finns olika typer av pedagogik, som kan karakteriseras av olika färger.
Svart pedagogik – här pratar man enbart om problem, till exempel miljöproblem, artutrotning, klimatförändringen m.m. som kan gör gästerna uppgivna och känna att de inte kan göra något.
Grön pedagogik – Lyfta fram det fantastiska, vackra och fascinerande i naturen, så att det skapar intresse, engagemang och lust att bevara. Hansis eget motto är ”Let nature speak for itself”. Naturen i sig är något som går rakt in i hjärtat.

Han gillar också att arbeta med ”Linnés pedagogik” som utgår ifrån gästens nyfikenhet om naturen och lusten att lära om den och man designar upplevelsen så att gästen är aktiv i processen, medan traditionell guidning är styrd av guiden och ett program om vad som ska tas upp.

I Sverige är vi mycket för att just guida, naturvägleda, gå före i skogen… Det finns flera goda exempel internationellt där man arbetar mer pedagogiskt med naturturism, där deltagarna involveras mer i aktiviteten och lärandet. Något vi skulle kunna bli mycket bättre på i Sverige.

Ett annat exempel på interpretation är att som kan gestalta den eller det man pratar om:

– 1:a personens guide – går in i rollen son den guiden ska gestalta, t ex skogshuggare, eller Linné och pratar i jag -form som om guiden är skogshuggaren eller Linné.
– 2:a personens guide kan klä ut sig till det guiden pratar om t ex skogshuggaren men tar inte rollen som skogshuggaren utan pratar om dem.
– 3:e personens guide har varken kläder eller roll utan pratar i tredje person (de, dem, han, hon) om till exempel skogshuggaren eller Linné.

3, Att certifiera sin verksamhet
Hansi anser att fler företag bör certifiera sig genom exempelvis Nature’s Best, och bli medlemmar i Naturturismföretagen.
För att kvalitetssäkra sin verksamhet, och för att vi nationellt ska kunna hänvisa till att i första hand anlita certifierade verksamheter. Det är viktigt för ens egen skull som företagare – att man har en process, ett mål och en plan och vet vart man ska med sin verksamhet utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Det är också viktigt för medarbetare att få den här vägledningen, men också för omvärlden, samhället, och att det underlättar för gäster som vill göra mer hållbara val.

Framtidens turism då…

Future of Tourism är ett nytt initiativ som särskilt lyfter fram 20 åtgärdspunkter som man som företagare kan välja att gå med på att följa, för att komma vidare i en mer hållbar riktning nu efter covid-19. Uppfyller man alla 20 punkter så får man en logga som man kan publicera på sin webbsida för att visa att man stödjer det här arbetet. Något som Hansi gjort.

Han berättar också om två typer av framtida turister:

1 – Den digitala turisten – vi kommer kunna besöka världen digitalt i större utsträckning framöver, med 4D och 5D. Att sitta hemma och känna vinden i håret. Vi kommer att kunna uppleva platser hemifrån.
2, – Real life turisten – resor kommer inte att sluta helt, men de billiga korta, weekendresorna som gjordes oftare tidigare kommer ersättas med några enstaka lägre resor där man stannar längre. Där resan återigen blir speciell och får ett högre syfte.

 

Ett intressant och spännande möte! Stort tack till Hansi för att du tog dig tid och träffade oss!

*Guide Natura är ett eko-certifierat Nature´s Best of Sweden naturturism-företag som erbjuder upplevelser i skärgård och kustnära skogsmiljöer i Swedish Lapland. Kajakcentral, taxibåt, skärgårdsstugor, guidningar. Läs mer på www.guide-natura.com