Det var typiskt aprilväder i mars när vi träffade Daniel Skog, tf vice generalsekreterare och hållbarhetsansvarig på Svenska Turistföreningen (STF). Eller rättare sagt påverkansansvarig – för det är mer så man ser det. Hur påverkar och påverkas STF utifrån klimat och hållbarhetsperspektiven, det var vad vi ville prata med Daniel om.

Hur ser fjällen och Kungsleden ut om 100 år, hur ser STF på helikopterflygning, hur når man ut med hållbarhetsfilosofin i hela organisationen och kan man styra besökare till andra platser när trycket blir för högt på vissa områden? Det är några av de ämnen vi lyfter tillsammans.

Läs mer om Svenska Turistföreningen och deras arbete på www.svenskaturistforeningen.se eller följ dem på Instagram: @stfturist.

Intervjun med Daniel på Svenska Turistföreningen kommer släppas i våra kanaler under hösten 2021.