Vid en liten sjö i en skog söder om Ödeshög i Östergötland driver Håkan Strotz och Ulrika Krynitz sitt företag med namnet UrNatur. Familjen brinner för skogen och biologisk mångfald och det märks tydligt i deras verksamhet som dels består av ett skogseremitage med hus och kojor placerade på marken och i trädtopparna, men också på de aktiviteter de erbjuder i form av olika kurser, skogsbad och avslappnade skogsvandringar. Håkan har själv byggt och timrat alla trähus med virke från den egna skogen och mycket av maten som gästerna erbjuds kommer från gården.

Här utgår man från det som finns, och som de själva beskriver sin verksamhet:

Vår gård Sjögetorp är basen i allt vi gör. I bondens forna landskap med sina beten, ängar och bondskog möter vi ett annat förhållningssätt än i det moderna samhället. Bonden brukade istället för att förbruka. På den tiden levde människan med jorden. Det är vad vi eftersträvar här! En helhetssyn och självhushållning med resurser.

Läs mer om UrNatur och deras arbete på www.urnatur.se och på Instagram @urnatur

Avsnittet släpps i våra kanaler under hösten 2021.