Medias påverkan på samhället är rätt stor – men det kan även samhällets påverkan på media vara. För att även här byggs ju det slutliga innehållet på ett slags utbyte mellan de som skapar och de som efterfrågar. 

När man kritiserar exempelvis tidningar för att ha ett visst typ av omslag så har de ju valt det för att det är så efterfrågan ser ut, något som leder till ökad försäljning. Likaså innehållet i kommersiella tidningar påverkas ju mycket av vad läsarna efterfrågar. Men om nu det som efterfrågas inte drar i en hållbar riktning, hur gör man då? Det är en av tankarna vi lyfter med Marie på Utemagasinet i veckans avsnitt.

Tryck- och yttrandefriheten är fantastisk och ska bevaras, de är väl värda att kämpa för. Så det är inte alls vad jag vill begränsa med dessa tankar… Men det slår mig gång på gång att om journalister skulle göra sina reportage på ett annat sätt om de hade större förståelse för hur man lokalt arbetar med hållbar utveckling för naturens och lokalsamhällets bästa. Det jag brukar lyfta, och så gör även i det här samtalet, är om inte en resejournalister kan söka information om hur man lokalt arbetar med hållbarhetsfrågor på just den specifika plats där reportaget görs, för att inte riskera att stjälpa ett hållbarhetsarbete gjort av lokalsamhället. Och att turismföretag och destinationer också kan bli bättre på att informera om sitt hållbarhetsarbete. Vi vill ju trots alla göra gott – oavsett om vi är journalister, läsare eller besökare till en plats.

//Linda Staaf
Initiativtagare Let’s Meet & Talk