Föreläsning

Föreläsning: Let’s Meet & Talk – från idé till genomförande

Under vintern 2021 reser jag med en fotograf/filmare runt i Sverige för att möta olika företrädare för svensk turism och friluftsliv – i syfte att skapa dialoger för en mer hållbar utveckling av turism och friluftsliv. Allt dokumenteras i videoavsnitt som släpps löpande på initiativets egen webbplats www.letsmeetandtalk.se under våren och försommaren.

Detta är en föreläsning som inspirerar och skakar om synsätt. Det är berättelsen om Let’s Meet & Talk – mitt eget initiativ som bygger på ett starkt driv och engagemang för en mer hållbar utveckling av turism och friluftsliv, för långsiktiga planer och för handlingskraftiga beslut som inte bara gynnar oss idag utan framförallt kommande generationer. En resa som kommit att öppna både mina egna ögon och andras.
Det är dels en berättelse om hur jag kom på idén och med en stor portion drivkraft och stöd från omgivningen lyckades genomföra den helt utan egen finansiering, samt en berättelse om de drivna och engagerade människor jag mött under resan som kämpar för sina hjärtefrågor kring natur, klimat och landsbygd.

Tid: 2 timmar

Vill du boka föreläsning eller har du frågor, kontakta Linda!

Tel+46730289290
E-postlinda@letsmeetandtalk.se

 

Föreläsning: Hållbar turism – en introduktion

Vad är hållbar turism, egentligen? Det låter fint och bra, men vad innebär det? Man pratar om socialt hållbar turism, vad menar vi? Vilka utmaningar står vi själva inför då det gäller vårt eget resande och den destination vi lever och verkar i?
Frågorna kan vara många för den som tidigare inte tänkt eller kanske inte ens reflekterat över dessa frågor. Hållbar turism är så mycket större och mer komplext än vad man vid första anblick kan tro. Vi reder ut begreppen och ger exempel från verkligheten, för att skapa en så tydlig bild som möjligt.

Det är ju först när man ser helheten som man kan förstå – och börja agera.

”Hållbar turism – en introduktion” finns som både föreläsning och workshop:

1, Föreläsning: En föreläsning som på ett enkelt sätt berättar vad hållbar turismutveckling är och hur man själv kan agera och arbeta i en mer hållbar riktning. Just att kunna relatera till vad som sker i omvärlden och se sin egen roll kan hjälpa oss att förstå vad vi själva kan göra för att förändra oss själva och vårt arbete i vår del av världen.
Tid: Upp till 90 minuter

2, Föreläsning + Workshop: Här bygger vi på med olika frågeställningar som deltagarna får diskutera kring i mindre grupper. Något som kan leda till nya tankar och idéer för respektive verksamhet eller destination.
Tid: Upp till 4 timmar

Vill du boka föreläsning eller har du frågor, kontakta Linda!

Tel+46730289290
E-postlinda@letsmeetandtalk.se

 

 

Workshops

Workshop: Hållbar turism på lång sikt – en komplett serie med 6 workshops för hela destinationen

Då det gäller hållbar turismutveckling finns inget facit som kan implementeras på alla destinationer och hos alla företag. Vi har ALLA olika förutsättningar, olika utmaningar och olika styrkor. Därför måste vi alla göra arbetet – och på bred front. Turismen påverkar hela samhället och en hållbar turism involverar därför inte bara företag utan även offentlig sektor och lokalinvånare.

Workshopserien ”Hållbar turism på lång sikt” är framtagen särskilt för destinationer som vill gå mer på djupet med sitt hållbarhetsarbete. Här berörs ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar och lösningar för en långsiktigt hållbar utveckling. Varje workshop har en genomtänkt frågeställning med ett särskilt tema och dagen varvas med föreläsning, frågeställningar, dialoger och öppnar upp för nya samarbeten.

Workshopserien i sex delar är en mycket bra grund som fungerar att jobba utifrån för de flesta destinationer. Den berör alla hållbarhetsaspekter och involverar lokalsamhället. Men utifrån just era önskemål och behov kan innehållet och upplägget anpassas. Hör av er och låt oss talas vid om hur vi bäst kan lägga upp workshopserien hos er!

Tid: 6 tillfällen * 3 timmar

Vill du boka workshop eller har du frågor, kontakta Linda!

Tel+46730289290
E-postlinda@letsmeetandtalk.se

Workshop: Hållbar Turism – en introduktion

Vad är hållbar turism, egentligen? Det låter fint och bra, men vad innebär det? Man pratar om socialt hållbar turism, vad menar vi? Vilka utmaningar står vi själva inför då det gäller vårt eget resande och den destination vi lever och verkar i?
Frågorna kan vara många för den som tidigare inte tänkt eller kanske inte ens reflekterat över dessa frågor. Hållbar turism är så mycket större och mer komplext än vad man vid första anblick kan tro. Vi reder ut begreppen och ger exempel från verkligheten, för att skapa en så tydlig bild som möjligt.

Det är ju först när man ser helheten som man kan förstå – och börja agera.

”Hållbar turism – en introduktion” finns som både föreläsning och workshop:

1, Föreläsning: En föreläsning som på ett enkelt sätt berättar vad hållbar turismutveckling är och hur man själv kan agera och arbeta i en mer hållbar riktning. Just att kunna relatera till vad som sker i omvärlden och se sin egen roll kan hjälpa oss att förstå vad vi själva kan göra för att förändra oss själva och vårt arbete i vår del av världen.
Tid: Upp till 90 minuter

2, Föreläsning + Workshop: Här bygger vi på med olika frågeställningar som deltagarna får diskutera kring i mindre grupper. Något som kan leda till nya tankar och idéer för respektive verksamhet eller destination.
Tid: Upp till 4 timmar

Vill du boka workshop eller har du frågor, kontakta Linda!

Tel+46730289290
E-postlinda@letsmeetandtalk.se