Temavecka 39: Klimatförändring

Klimatförändring. Hur kommer den påverka oss och hur kan vi påverka den? Hur tänker vi inom besöksnäringen och hur ser framtiden för svensk friluftsliv ut. Ja, det här är ju den stora frågan som vi ska diskutera i alla avsnitt framöver – först ut blir ett samtal med Johan Engström på Visit Dalarna.

 

Nedan kan ni ta del av:

Veckans tema: Klimatförändring – vad säger Johan Rockström och SMHI?
Vad kan vi göra? Klimatanpassning – hur kan vi förändra?
Veckans inlägg
från Linda Staaf på Let’s Meet & Talk om klimatförändringar
Veckans funderare – frågor att ställa sig själv eller diskutera med kollegorna eller i klassrummet.
Veckans teasers på temat Klimatförändring
Veckans videoavsnitt – ”Johan Engström, Visit Dalarna”

Tyck gärna till här eller i våra sociala kanaler där innehållet också delas under veckan:
Instagram: www.instagram.com/letsmeetandtalk.se/
Facebook: www.facebook.com/letsmeetandtalkframtid

 

Klimatförändring

Denna vecka har vi ingen gästbloggare. Så istället låter vi Johan Rockström berätta mer om klimatförändringar med den här videon:

Vad säger SMHI?

Framtidsutsikter för Sverige

Sveriges klimat har blivit både varmare och mer nederbördsrikt. Temperaturökningen i Sverige har varit ungefär dubbelt så stor som förändringen i global medeltemperatur sedan slutet av 1800-talet. Forskning visar att skyfall och kraftiga regn ökar i intensitet vid ett varmare klimat, vilket kan ge ökade problem med översvämningar. Låglänta kusttrakter i södra Sverige drabbas då havsnivån stiger. Uppvärmningen får konsekvenser för jord- och skogsbruk och även för naturliga ekosystem.

– Även om vi i Sverige kan få kraftigare värmeböljor sommartid så är den största skillnaden i temperatur under vinterhalvåret. Då ser vi temperaturökningar som är betydligt större än de globala genomsnitten, säger Erik Kjellström, klimatforskare och chef för SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre

För att motverka oundvikliga konsekvenser av klimatförändringen behöver samhället anpassas både till nuvarande klimat och till de nya förutsättningarna.

Text från SMHI – läs mer om framtidens klimat i Sverige här

Vad kan vi göra?

Vad kan vi göra – ja, det är ju mycket det Let’s Meet & Talk handlar om. Vad kan man som företag, destination eller media göra – det är frågor vi samtalar om i de videoavsnitt som släpps under hösten.

På fantastiska Klimatklubben.se får ni en mängd tips på vad man kan göra som individ. De gör det lättbegripligt och enkelt att förstå och ställa om – titta gärna in och följ dem även på Instagram: @klimatklubben.se

Naturskyddsföreningen finns också mängder av bra information och statistik samlat.

regeringens webbplats kan ni även läsa mer om Parisavtalet och den svenska klimatstrategin och på Naturvårdsverket finns bra information om vad som krävs för att nå Sveriges klimatmål.

Se även Klimatanpassning.se, en sajt som delvis ligger under SMHI och som ger vägledning i klimatanpassning för individer, företag och olika organisationer på alla nivåer i samhället.

 

Lösningen är redan känd – nu krävs snabba åtgärder

Enligt alla de scenarier som använts i rapporten kommer temperaturhöjningen på 1,5 °C sannolikt att överskridas senast i början av 2030-talet. Om vi drastiskt kan minska utsläppen av växthusgaser till noll före mitten av seklet är det möjligt att jordens medeltemperatur åter sjunker med 1,5 grader i slutet av seklet.

Uppvärmningen kan med andra ord stoppas endast genom att vi utan dröjsmål minskar de koldioxidutsläpp som orsakas av mänsklig verksamhet till noll och genom att vi kraftigt skär ner utsläppen av andra kemiska föreningar. Utöver utsläppsminskningen måste också koldioxid i atmosfären bindas för att klimatförändringarna ska bromsas.

Text från det finska Miljöministeriet, ett klart och tydligt budskap – läs det här!

 

Veckans inlägg – om vilja.

Linda på Let’s Meet & Talk tänker till om vilja – gästernas vilja, andras viljor och våra egna – allt med klimatförändringar och klimatanpassningar i fokus.

Läs inlägget ”Vad vill du?” här!

 

Veckans funderare

Den här veckans frågeställningar bygger mycket på det ni kan läsa om i Veckans inlägg här ovan. Så läs gärna texten först och ställ er sedan frågorna…

1, En bransch i klimatförändring – är ni beredda?
Vad händer med svensk besöksnäring om våra gäster ställer om före oss? Jag tror de senaste två årens pandemi gett oss svaret på den frågan. Hade vi agerat annorlunda om vi såg den komma? Nu ser vi klimatförändring med enorma klimatanpassningar till följd – är ni beredda den här gången?

2, Kommer ni anpassa er och hur?
”Människor kommer aldrig sluta resa” Är det verkligen sant… hur har det sett ut de senaste två åren? Att människor inte vill sluta resa är en annan sak. Även om vi fortsätter resa, på vilket sätt bör vi då resa? Och hur behöver branschen anpassa sig till det nya resemönstret och de krav som kommer ställas på våra boendeanläggningar, restauranger och aktivitetsföretag?

3, Är det vi eller gästerna som sätter vårt klimatavtryck?
”Våra gäster vill ha det så” skulle kunna vara en slogan som passar in på många turismföretag och destinationer idag. Samtidigt som man talar om vikten av att vända sig till just den marknad och målgrupp man vill ha, att skapa personas och riktade kampanjer till ”drömkunden”. Här uppstår en krock… För vart går gränsen? När ska man ge gästerna det de vill ha, och när ska man vända sig till de gäster man själv vill ha? Ska vi själva sätta gränserna för vad vår verksamhet klarar av, eller ska vi låta gästerna göra det?

 

Veckans teasers på temat klimatförändring 

Veckans videoavsnitt

Premiär! Första avsnittet!

Turismindustri i klimatförändring – vad säger branschen 2021? I det här avsnittet träffar vi Johan Engström som arbetar som affärsutvecklare på Visit Dalarna. Samtalet berör besöksnäringen nationellt och globalt och vi filosoferar i stort om läget vi befinner oss i idag.