Teasers

Korta glimtar från de videoavsnitt som släpps i sin helhet under hösten 2021…


”Så många frågor…”

Videoavsnitt (teasers) från de företag och organisationer vi mött:

Johan Engström, affärsutvecklare Outdoor, Visit Dalarna – hela avsnittet släpps under v.39


Daniel Skog, t.f. vice generalsekreterare för Svenska Turistföreningen – hela avsnittet släpps under v.40


Pia Jönsson Rajgård, VD för Tourism in Skåne – hela videoavsnittet släpps under v.42

Linda Åkerberg, Wilderness Stories – hela avsnittet släpps under v.43

Lennart Pittja, Sapmi Nature Camp – hela videoavsnittet släpps under v.44

 

Fredrik Broman, Aurora Safari Camp – hela videoavsnittet släpps under v.44

 

Anna Vikholm, vice generalsekreterare för Friluftsfrämjandet – hela videoavsnittet släpps under v.45

Marie Kjellnäs, chefredaktör för Utemagasinet – hela avsnittet släpps under v.46