V.40: Fjällvärld i förändring

En fjällvärld i förändring. När medeltemperaturen på planeten höjs är det inte samma temperaturhöjning på alla ställen, våra nordliga delar kommer att få en ännu högre temperaturökning. Det är inte bara klimatet som förändrar den svenska fjällvärlden – det gör även människan…

 

Nedan kan ni ta del av:

Veckans tema: Fjäll i förändring
Veckans gästblogg: Bergsguiden Carl Lundberg om människan och den orörda naturen
Veckans funderare – frågor att ställa sig själv eller diskutera med kollegorna eller i klassrummet.
Veckans teasers på tema fjäll i förändring
Veckans videoavsnitt: ”Svenska Turistföreningen” med dess t.f vice generalsekreterare och hållbarhetsansvarige, Daniel Skog.

Tyck gärna till här eller i våra sociala kanaler där innehållet också delas under veckan:
Instagram: www.instagram.com/letsmeetandtalk.se/
Facebook: www.facebook.com/letsmeetandtalkframtid

 

Fjäll i förändring

Bilden är sammanställd av och hämtad från www.visitfjallen.se – men bilderna finns var för sig att läsa mer om på https://www.svt.se/special/sa-kan-sveriges-klimat-forandras/. De är baserade på RCP 8,5.

WWF

WWF:s webbsida kan man läsa om hur fjällen påverkas och vad vi kan göra för att minska vår och klimatets påverkan på dess natur:

 

Människans påverkan på fjällvärlden

GÄSTBLOGG Bergsguiden och turismföretagaren Carl Lundberg spenderar mycket tid i de svenska fjällen. Här delar han sina tankar om nutidsmänniskans förhållande till, och påverkan, på svensk natur och fjällvärld.


Fotograf: Frida Berglund

 

”Många år senare under mina år på teknisk högskola, hör jag en doktorand från Bonn beskriva skillnader mellan Sverige och Tyskland.
– Hemma går det aldrig att vara själv i naturen, man är inte själv någonstans, säger hon med en ton fallande mot uppgivenhet.

Det får mig att minnas min uppväxt innanför muren. Hur vi hade Mulleskola på amerikanska militärens övningsfält där spåren av stridsvagnar skapade ett bra dike att dingla med benen i under fruktstunden. Reflektionen etsar sig fast i mitt minne som något jag hade alla underlag att inse men inte gjort. Hennes konstaterande fick mig att förstå att jag börjat ta naturen för givet. Att den finns tillgänglig och att man får vara i den utan känslan av konkurrens och exploatering.”

Läs texten i sin helhet här!

”Turism och friluftsliv spelar sin egen paradoxala roll. Vi söker det där vilda och oförutsägbara men kan ändå inte helt låta bli. Det är en motsägelse av dignitet att vi bit för bit tillrättalägger naturen för våra egna behov eftersom det samtidigt devalverar det ursprungliga värdet av det orörda. Varje generation kommer med sitt lilla omärkliga bidrag som över tid ger en samlad förändring som nog få bakom de individuella handlingarna hade som mål.”

 

Veckans funderare

1, Tillgänglig eller orörd natur?

Kan natur vara orörd och samtidigt lättillgänglig för oss? Om inte, vart går gränsen? För vilka ska den orörda naturen tillgängliggöras och när? Att tillgängliggöra natur för alla oss friluftsutövare med exempelvis rörelsehinder, barnvagnar eller rent av otillräcklig kunskap – när ska det ske och inte?

2, Hur kan turism och friluftsliv påverkas när klimatet i fjällen förändras?

Glaciärer som smälter, trädgränser som kryper uppåt och fjällbäckar som torkar ut, är några av de scenarion som beskrivs som konsekvenser av klimatförändringarna. Hur kommer det att påverka framtidens besöksnäring? En del internationella turismaktörer tar besökare till Antarktis för att visa att isarna smälter, finns det någon som arbetar med svensk natur på samma sätt?

3, Hur använda begreppet ”vildmark” och ”orörd natur”

En reflektion över att använda ordet vildmark och orörd natur när man talar om delar av svensk fjällmiljö stämmer inte helt med verkligheten. De här markerna har, långt innan begreppen turism och friluftsliv myntades, varit ett hem och en bakgård för människan. För exempelvis samerna har dessa områden aldrig varit en vildmark, det är bara en term som används av de som själva är obekanta med området. Det finns naturligtvis ingen orörd natur i Sverige, all vår natur är hem för människor och djur. Det som däremot kan menas med orörd natur i frågorna här ovan är den natur som klarat sig från ingrepp från människan exempelvis i form av vägar, vindkraftverk, ledmarkeringar osv.
Hur använder ni orden och vad betyder de för er?

 

Veckans teasers:

Veckans videoavsnitt:

Turismindustri i klimatförändring – vad säger branschen 2021? Avsnitt 2. I det här avsnittet träffar vi Svenska Turistföreningen genom Daniel Skog som är t.f vice generalsekreterare och hållbarhetsansvarig inom föreningen. Vi pratar om hur klimatförändringar påverkar arbetet och framtidsutsikterna, men också om kollektivtrafik och tillgänglighet.