V.42: Samsyn & Samarbete

Finns det någon mer komplex bransch än turismbranschen? Ju mer man försöker ringa in den, desto större svängar tar den. Man brukar ju skämtsamt säga att turism är något som alla är experter på. Man skulle nog kunna säga detsamma om hållbarhet. Hur komplext är det då inte att arbeta med hållbar turismutveckling?

Därmed blir också samarbetet så viktigt, vi är i en bransch som faktiskt inte bara berör våra besökare och de som arbetar inom den – utan även vår natur och vårt lokalsamhälle. En utmaning som ofta uppkommit under intervjuerna har varit att få med kollektivtrafiken i utvecklingen.


Veckans funderare
– frågor att ställa sig själv eller diskutera med kollegorna eller i klassrummet.
Veckans teasers
på tema samsyn och samarbete
Veckans videoavsnitt: Pia Jönsson Rajgård, VD för Tourism in Skåne

Tyck gärna till här eller i våra sociala kanaler där innehållet också delas under veckan:
Instagram: www.instagram.com/letsmeetandtalk.se/
Facebook: www.facebook.com/letsmeetandtalkframtid

 

Veckans funderare

I skrivande stund (18-19/10) pågår Bar Camp arrangerat av Nätverket för hållbarbesöksnäring. Under två dagar möts verksamheter och destinationer från olika delar av Sverige för att diskutera olika frågor inom hållbar besöksnäring. Ingen agenda är satt från början, utan deltagarna skapar innehållet själva på plats. Så veckans frågor här, får bli tre av de frågor som diskuterades på veckans Bar Camp:

1, Transport med kollektivtrafik En utmaning för många företag och destinationer – hur kan vi samarbeta inom branschen och med andra områden i samhället för att få till en bra infrastruktur för våra gäster?

2, Vad bör vi tänka på när vi vill kanalisera besökare till ”nya platser”? Vilka utmaningar kan uppstå och hur ser vi till att bygga denna ”nya plats” hållbar från grunden?

3, Hur kan vi mäta hållbar turismutveckling? Allt fler destinationer vill jobba mot att bli mer hållbara – men hur mäter man hållbarhet? Vad ska ingå i en mätning för att ge en så rättvis bild som möjligt av destinationen?

Extrainsatt funderare:

4, Är vi rustade att gå från DMO till DMO?
Är vi redo att ställa om från ett Destination Marketing till ett Destination Management? Har de anställda på regioner och destinationer den nya kompetens som behövs för en omställning? Om inte, vilken kompetensutveckling behövs och vilka stöd kan man få?

 

 

Veckans teasers:

Veckans videoavsnitt:

Pia Jönsson Rajgård, VD för Tourism in Skåne

I det här avsnittet träffar vi Pia Jönsson Rajgård som är VD för Tourism in Skåne. Vi pratar samarbeten, om att kanalisera besöksströmmar, om marknadsföring och om Skånes natur – 100 år fram i tiden.