V:45 Allemansrätten

Allemansrätten känns ju given i en dialog som handlar om hållbart friluftsliv och en hållbar utveckling av besöksnäringen. Hur står den sig 2021, vilka utmaningar har den och varför är den viktig?

Vad är Allemansrätten?

”Tack vare allemansrätten kan du röra dig nästan överallt i naturen, så länge du inte stör eller förstör. Detta innebär att det finns gott om möjligheter till friluftsliv i Sverige.”

Texten är hämtad från Naturvårdsverket – du kan läsa mer om Allemansrätten här!

Veckans teasers

 

Veckans avsnitt: Vi möter Friluftsfrämjandet

I det här avsnittet träffar vi Anna Vikholm, vice generalsekreterare för Friluftsfrämjandet. Vi pratar om föreningens arbete för att fler ska få tillgång till, och kunskap om, friluftsliv… om klimatförändringar och om hur det kan se ut när kommersiella och ideella aktörer erbjuder samma produkter på samma plats.