Temavecka 37: Vad är hållbar turism och vad är hållbart friluftsliv?

Det är stort, det är komplext, och det kan vara svårt att greppa. Så innan vi kastar oss in i en höst med tema hållbarhet – låt oss ta en titt på vad just hållbar utveckling innebär…

Nedan kan ni ta del av material från Veckans gästbloggare Jeppe Klockareson från Fair Travel och Cajsa Rännar från Friluftsfrämjandet. Dessutom Veckans inlägg från Linda Staaf på Let’s Meet & Talk och så Veckans funderare – frågor att ställa sig själv eller diskutera med kollegorna eller i klassrummet.

Tyck gärna till här eller i våra sociala kanaler där innehållet också delas under veckan:
Instagram: www.instagram.com/letsmeetandtalk.se/
Facebook: www.facebook.com/letsmeetandtalkframtid

 

Vad är ”Hållbar utveckling”?

”Begreppet ”hållbar utveckling” (på engelska ”sustainable development”) introducerades av den amerikanske miljövetaren och författaren Lester R. Brown år 1981. Det fick sin internationella spridning år 1987 då FN:s världskommission för miljö och utveckling lanserade begreppet i rapporten “Vår gemensamma framtid”. Norges dåvarande statsminister Gro Harlem Brundtland, som ledde kommissionen, gav begreppet följande definition som fortfarande är den vanligaste definitionen på hållbar utveckling:

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: det sociala, miljön och ekonomin. Globala målen innefattar alla tre dimensioner.

Källa: https://www.globalamalen.se/fragor-och-svar/vad-betyder-hallbar-utveckling/

 

Vad är ”Hållbar turismutveckling”?

GÄSTBLOGG För att få ett bra svar ställde vi frågan till Jeppe Klockareson som driver företaget Fair Travel. Hans svar kom i en videoinspelning:

 

Vad är hållbart friluftsliv?

Den kanske är svårare att rent konkret beskriva vad den innebär. Under de senaste två åren när allt fler har sökt sig ut i naturen har fler diskussioner uppstått…

GÄSTBLOGG Vi ställde frågan till Cajsa Rännar som är chefredaktör för tidningen Friluftsliv (på Friluftsfrämjandet), och hon svarade så här:

https://letsmeetandtalk.se/2021/09/17/naturen-ar-inte-full-bara-lite-trott/

Fotograf: Abraham Engelmark

 

Linda om hållbar turism  och friluftsliv

Jag som ligger bakom initiativet ”Let’s Meet & Talk” har ju inte helt otippat en hel del tankar om det här ämnet. Annars hade jag ju inte dragit igång det här. Men jag vill skilja på mina egna åsikter och andras och kommer därför att dela mina tankar i separata inlägg.

Här kan ni läsa mer om när jag själv kortfattat berättar om min syn på hållbar turism och friluftsliv!

– – – – – – – – – – –

Veckans funderare…

1, Hur används ordet ”Hållbarhet”?

Kan något ens vara hållbart, kan man säga att man är hållbar? Eller är allt en process, en ständig strävan att bli mer hållbar? Var lite extra uppmärksam när ordet hållbar används och fundera på om det verkligen används på rätt sätt.
Kanske är det egentligen ”hållbar utveckling” eller ”i en hållbar riktning” eller liknande termer som borde användas?

(Och kom i håg – det är först när alla tre dimensionerna, det sociala, miljön och ekonomin, eftersträvas som man går mot en hållbar riktning, det handlar inte om att välja en av dem. Bara för att man är i framkant vad gäller exempelvis de miljömässiga aspekterna så kanske man har mycket att göra vad gäller de sociala, och vice versa).

2, Vad mer kan hållbart friluftsliv vara?

Vad anser ni? Hur kan svenskt friluftsliv bli mer hållbart? Då det är något som är gratis, en upplevelse vi som människor skapar på egen hand utan tillsyn och miljöcertifieringar av oberoende parter så är det mycket upp till var och en att se till att det blir så bra som möjligt.
Så vad kan då ingå inom begreppet ”hållbart friluftsliv” – om man nu är en sådan som vill att ens friluftslivsupplevelser ska vara så hållbara som möjligt?
Utrustning, kläder, transportsätt, allemansrätt, miljöpåverkan, slitage, nedskräpning, respekt…? Hur tänker ni?

3, Vem ska förändra sitt arbets- eller levnadssätt först?

Är det verksamheterna, politiken… eller är det konsumenten? Filosofisk fråga, men vad tror ni krävs för att vi ska bli en större förändring – i vilken ände påbörjas en omställning, och varför?